Cookies are necessary to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Rules

1. Co jest uważane za ofertę?

2. Dane wymagane do zamówień zakupu i faktur proforma

3. Powszechnie akceptowane stopnie klasyfikacji towaru używanego i refurbowanego towaru

4. Brakujące i / lub uszkodzone towary

5. OPÓŹNIENIE DOSTAWY

6. NIEPOPRAWNOŚCI ŁADOWAREK ELEKTRYCZNYCH

7. Opóźnione lub niezrealizowane płatności

8. OPAKOWANIE

9. PI i PO (proforma i zamówienie) v KOMUNIKACJA

10. Naklejki i oznaczenia

11. Zmiany cen rynkowych

12. Zgubiony towar

13. Rozbieżności w warunkach

14. Brakujące części

15. Problemy z kursem walutowym